In 2008 vond de tweede editie plaats van het Romeinenfestival Nijmegen. Het festival werd gehouden op het Kops Plateau, waar een van de eerste Romeinse forten van ons land heeft gestaan. Op het terrein en in de directe omgeving zijn ook enkele vrij bijzondere ruiterhelmen gevonden. Deze vertonen speciale kenmerken die wellicht op Bataafse oorsprong wijzen. Ook stallen en trainingsbakken in de omgeving van het Kops Plateau wijzen erop dat het Kops Plateau mogelijk tijdelijk in gebruik is geweest door de ALA I BATAVORUM, een Bataafse ruitereenheid, in dienst van het Romeinse leger.


De ALA I BATAVORUM tijdens het Romeinenfestival in Nijmegen

Stichting ALA! laat zien hoe de auxilia ruiterij ui de eerste eeuw na christus er uit zag. Daarnaast wil ze ook een tweetal andere Romeinse ruitereenheden uit andere perioden uitbeelden. In nauwe samenwerking met Historische paarden en de Belgische Corpus Equitum Legionis Decimae Equestris kunnen wij voorzien in 4 tot 6 Romeinse ruiters welke inzetbaar zijn op (cultuurhistorische) evenementen en festivals. Daarnaast hebben wij toegang tot een reconstructie van een Romeinse reiswagen en werken we graag samen met andere Romeinse (infanterie) re-enactmentgroepen in binnen- en buitenland. Romeinse ruiters brengen spektakel op uw evenement!